Welkom op de website van de Renkumse Huurders Vereniging

De Renkumse Huurders Vereniging (RHV) heeft een duidelijke opdracht: het behartigen van de belangen van de huurders van Vivare. Wij werken aan een positieve woonbeleving van de huurders van Vivare. Inwoners kunnen zelf het beste vertellen wat ze daarvoor nodig hebben, wat er ontbreekt en hoe ze willen dat benodigde verbeteringen eruit gaan zien en hoe de verbeteringen uitgevoerd gaan worden. Zonder de inbreng van de Renkumse huurders zien wij problemen ontstaan. Onze taak is primair om de belangen van de huurders te behartigen naar zowel Vivare als de Gemeente Renkum. Het gaat dus om collectieve belangenbehartiging. Individuele belangenbehartiging is uiteraard mogelijk, afhankelijk van het onderwerp en ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.


Het bestuur van De Renkumse Huurders Vereniging (RHV)

Sinds 2019 heeft de RHV een nieuw bestuur. Hieronder de huidige actuele bestuursleden en hun eventuele specifieke functies. Uiteraard zijn alle bestuursleden aanspreekbaar, door een e-mail te sturen naar: info@rhv.nu of raadpleeg de contact pagina.