De Renkumse Huurders Vereniging (RHV) heeft weer een bestuur

Meer dan honderd huurders van woningcorporatie Vivare waren naar Raadszaal van het Gemeentehuis in Oosterbeek gekomen om in gesprek te gaan over een herstart van de activiteiten en de keuze van een bestuur. De avond stond bol van kritiek op woningcorporatie Vivare en ook, in iets mindere mate, op de Gemeente Renkum. Uiteindelijk spraken de leden van de RHV unaniem hun vertrouwen uit in het nieuwe negenkoppige bestuur.

Jos van der Schot

Voorzitter

Arthur van Hees

Vice Voorzitter

Rob Noordergraaf

Penningmeester

Margriet Hensema

Secretaris

Gerth van Roden

Bestuurslid

Abdullah Bilge

Bestuurslid

Ronald Krenning

Bestuurslid

Els Huijsing Kok

Bestuurslid

Willem Jan Nuismer

Bestuurslid