Prestatieafspraken 2023

Prestatieafspraken 2023-24 getekend.pdf - Prestatieafspraken 2023 - RHV - Vivare - Gemeente Renkum

Energie

Energie toeslag tools

Nieuw regelement RHV

Huishoudelijk Reglement RHV mei 2022 1ste versie concept.pdf

Nieuwsbrief Maart 2022

0029_RHV_Nieuwsbrief_Q1_2022_A3_c.pdf

Prestatieafspraken 2022 - RHV - Gemeente - Vivare

Op basis van het gemeentelijke woonbeleid (Nota Wonen 2019) en de strategische doelstellingen van Vivare hebben de gemeente Renkum, Vivare en de Renkumse Huurders Vereniging (RHV)prestatieafspraken gemaakt voor 2022.

Motie Vreemd Prestatieafspraken

Unaniem sommeert de Raad het College de Prestatieafspraken S.M.A.R.T te maken

Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief

Eenmalige huurverlaging 2021

Betaalt u te veel huur voor uw inkomen? Dan krijgt u in 2021 misschien een huurverlaging. Huurders die hier recht op hebben, zijn inmiddels door ons per brief geïnformeerd. Is uw inkomen na 2019 gedaald en heeft u geen bericht van ons ontvangen?

Bouwen bouwen bouwen

De VVD houdt als enige partij vast aan de verhuurderheffing

RHV 2020 Enquête woonbeleving

Conclusie enquête RHV 2020 + Uitgebreid verslag RHV 2020 per postcodegebied

Bezwaar huurverhoging 2020

standaard brief bezwaar huurverhoging 2020

Huurverhoging 2020

De cijfers en mogelijkheden

Prestatieafspraken 2020 gemeente Renkum - Vivare - RHV

Prestatieafspraken Vivare - Gemeente Renkum - RHV 2020

Nieuwe start RHV 3 juni 2019

Nieuw bestuur voor dehuurdersvereniging