Prestatieafspraken 2023-2024    

 

De Huurdersorganisaties zijn met de nieuwe Woningwet per juli 2022 een gelijkwaardige partij bij het maken van de prestatieafspraken. Partijen bij deze afspraken zijn: de woningbouwcorporatie, gemeente en de huurdersorganisatie lees hier verder

 

 

Enquette RHV-Vivare 2020

Analyse uitslag woonbeleving leden RHV 2020

De hele enquête overziend, zijn de meeste bewoners positief over hun huis, buurt, groenvoorziening

en contact en klachtenafhandeling door Vivare, hoewel er verbeterpunten blijven m.b.t. communicatie.

Het contact met ons als RHV wordt als goed ervaren. Met de gemeente zal contact moeten worden

opgenomen t.a.v.  het onderhoud aan de groenvoorziening en wellicht de straatverlichting.

 

Het aantal reacties van 91 stuks op een ledenaantal van 357 is opmerkelijk, iets meer dan 25% van de

leden hebben gereageerd. Al met al geeft het een goed beeld over de woonbeleving in onze gemeente. Lees verder 

Nieuwsbrief April 2023

Huurverlaging aanvragen 

 

Huren en geld Corporatiehuurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op eenmalige huurverlaging. Wie deze huurverlaging in 2023 niet kreeg maar er wel recht op had, kan deze nog tot eind 2024 aanvragen. Lees hier veder...

Huurverhogingen voor 2024 zijn bekend

Huren en geld Welke 'jaarlijkse huurverhoging' is toegestaan in 2024? Het maakt uit of je een sociale huurwoning, een kamer of een vrijesectorwoning huurt. Lees hier verder....

Een sterke huurdersverenigingstaat sterker met u als lid!

 

WORD LID ! 

 

WORD LID!