Prestatieafspraken 2024

 

De bestaande prestatieafspraken tussen Vivare en de gemeente Renkum werden in 2023 al officieel gemaakt. Het doel is ongewijzigd: tegen 2030 moeten er 300 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd zijn. Dit jaar zijn de afspraken verder verfijnd.

 

Er is een regeling getroffen om ervoor te zorgen dat een groot deel van de nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar komt voor inwoners van Renkum. Zo is besloten dat vijftig procent van de nieuwgebouwde woningen zal worden toegewezen aan inwoners van de gemeente.

 

Om de nieuwbouwambitie van de grond te krijgen is afgesproken om intensiever samen te werken om de mogelijkheden voor verdichting te onderzoeken. Hierbij wordt gedacht aan uitbreiding van bestaande complexen die aan de grond van de gemeente grenzen. Ook het toevoegen van extra verdiepingen of het aanbouwen van hoekwoningen zijn opties die worden overwogen.

 

Enquette RHV-Vivare 2020

Analyse uitslag woonbeleving leden RHV 2020

De hele enquête overziend, zijn de meeste bewoners positief over hun huis, buurt, groenvoorziening

en contact en klachtenafhandeling door Vivare, hoewel er verbeterpunten blijven m.b.t. communicatie.

Het contact met ons als RHV wordt als goed ervaren. Met de gemeente zal contact moeten worden

opgenomen t.a.v.  het onderhoud aan de groenvoorziening en wellicht de straatverlichting.

 

Het aantal reacties van 91 stuks op een ledenaantal van 357 is opmerkelijk, iets meer dan 25% van de

leden hebben gereageerd. Al met al geeft het een goed beeld over de woonbeleving in onze gemeente. Lees verder 

Nieuwsbrief April 2023

Huurverlaging aanvragen 

 

Huren en geld Corporatiehuurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op eenmalige huurverlaging. Wie deze huurverlaging in 2023 niet kreeg maar er wel recht op had, kan deze nog tot eind 2024 aanvragen. Lees hier veder...

Huurverhogingen voor 2024 zijn bekend

Huren en geld Welke 'jaarlijkse huurverhoging' is toegestaan in 2024? Het maakt uit of je een sociale huurwoning, een kamer of een vrijesectorwoning huurt. Lees hier verder....

Een sterke huurdersverenigingstaat sterker met u als lid!

 

WORD LID ! 

 

WORD LID!